KRANARM
Armlängd 2 ( maxlast 1600Kg) till 3,2 meter ( maxlast 900kg)